Privacy Policy - Copyright © 2014

KLUB MOTOROWY SZCZECIN

8 

Ocena i trening izokinetyczny są obecnie integralną częścią skutecznej rehabilitacji. Obiektywny charakter oceny izokinetycznej pozwala precyzyjnie diagnozować, śledzić postęp w trakcie usprawniania i weryfikować podejmowane działania związane z rehabilitacją. Każda analiza stanu pacjenta dokonywana przez rehabilitanta czy lekarza jest subiektywna i może być obarczona marginesem błędu. System Biodex - urządzenie do oceny procesu rehabilitacji, umożliwia ocenę obiektywną i rzetelną, a co za tym idzie pozwala precyzyjnie dobierać najbardziej optymalne parametry ćwiczeń usprawniających. Jest to uznany na całym świecie najwyższy standard w odniesieniu do sprzętu pomiarowego i rehabilitacyjnego.